แนวทางการนำ TLSOA เพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพในโรงเรียน

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 160 คน

ตารางเวลา

วันที่ 24 มิถุนายน 2566
เวลา 13:30 - 15:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ขอนแก่น (Link Google Map)
ห้อง 2201 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

TAG : #TLSOA, #ชุมชนการเรียนรู้, #การจัดการเรียนรู้, #การออกแบบการเรียนรู้

แชร์

วิทยากร / สังกัด

ผศ. ดร.นฤมล ช่างศรี สังกัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. นารีนารถ กลิ่นหอม สังกัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครูพรพิมล จันทร์สว่าง สังกัด โรงเรียนบ้านเม็ง

ครูฟารีดา ประพฤติชอบ สังกัด โรงเรียนสันติธรรมวิทยา

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 160 คน

ตารางเวลา

วันที่ 24 มิถุนายน 2566
เวลา 13:30 - 15:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ขอนแก่น (Link Google Map)
ห้อง 2201 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

TAG : #TLSOA, #ชุมชนการเรียนรู้, #การจัดการเรียนรู้, #การออกแบบการเรียนรู้

แชร์
mockup