นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน วิชา ภาษาอังกฤษ

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 30 คน

ตารางเวลา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566
เวลา 15:30 - 17:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.เชียงใหม่ (Link Google Map)
ห้อง EB4208 อาคาร EB4 คณะศึกษาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , นวัตกรรมในโรงเรียน , ความยั่งยืน

TAG : #นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้, #ความยั่งยืน, #นวัตกรรมการศึกษา, #การจัดการเรียนรู้, #การออกแบบการเรียนรู้, #ภาษาต่างประเทศ, #ภาษาอังกฤษ

แชร์

วิทยากร / สังกัด

อาจารย์ ดร. พิมพ์พธู สุตานันต์ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์จารวี เพชรแก้ว สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ณัฐนันท์ นิเวศน์วรการ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ธนัญญา กุลจลา สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียนรู้แนวคิดและสนุกกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในห้องเรียนภาษาอังกฤษ

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 30 คน

ตารางเวลา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566
เวลา 15:30 - 17:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.เชียงใหม่ (Link Google Map)
ห้อง EB4208 อาคาร EB4 คณะศึกษาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , นวัตกรรมในโรงเรียน , ความยั่งยืน

TAG : #นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้, #ความยั่งยืน, #นวัตกรรมการศึกษา, #การจัดการเรียนรู้, #การออกแบบการเรียนรู้, #ภาษาต่างประเทศ, #ภาษาอังกฤษ

แชร์
mockup